Smluvní podmínky ubytování v ubytovacích kapacitách

Rezervace ubytování se provádí přes Recepci, a to písemně, telefonicky, emailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na webu.

Doporučujeme Klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem v případě nutnosti spojit.

1. Rezervace akceptovaná a potvrzená Recepcí je pro obě smluvní strany závazná.

2. Pro akceptaci rezervace je Recepce oprávněna požadovat po Klientovi garanci a to platbu zálohové faktury ve výši částky na první noc sjednaného objemu ubytování nebo garanci platební kartou. V případě garance zálohovou fakturou je Recepce oprávněna účtovat transakční poplatek.

3. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat Recepci doklad o provedení platby nebo na požádání uvést údaje o své platební kartě. Pokud tak Klient neučiní, není Recepce dále provedenou rezervací vázána a nemůže Klientovi garantovat objednanou kapacitu.

4. Cena za ubytování se hradí v hotovosti na Recepci, bezhotovostně převodem na účet (na základě vystavení zálohové faktury, platbu je třeba dostatečně identifikovat celým jménem a příjmením, variabilním symbolem platby, adresou, rodným číslem) nebo zablokováním částky na účtu Klienta před autorizací platební karty (z karty Klienta žádná částka odečtena nebude, karta slouží pouze pro garanci Klientovy závazné rezervace a bude použita pouze v případě, nastane-li situace, kdy bude Recepce oprávněna účtovat storno poplatek). Klient je povinen zaslat pravdivé a platné informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu anebo z důvodu nekrytého účtu, rezervace je neplatná. O tom Klienta informujeme během 24 hodin emailem.

5. Klient je povinen uhradit na Recepci cenu za ubytování nebo její doplatek při příjezdu v hotovosti. Ubytování je možné uhradit také platební kartou.

6. Uvedené ceny jsou za dvoulůžkový pokoj za jednu noc včetně DPH. Ceny nezahrnují městský poplatek ve výši 50 Kč / osoba / noc.

7. Změny a chyby v ceníku a Smluvních podmínkách ubytování vyhrazeny.

Ubytování v Hotelu Barbakán:

  1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 17,00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s Recepcí. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 17,00 hodin, je Recepce oprávněna obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
  2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10,30 hodin.

Storno podmínky:

Recepce je oprávněna ze závažných důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu.

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.

2. Recepce se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

a. Individuální hosté
Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

b. Skupinové rezervace
Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně za následujících podmínek:

3. Na úhradu storno poplatku je Recepce oprávněna započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě stornopoplatku.

V Českém Krumlově dne 14.01.2023